Jsme soukromá česká společnost.

CALYX, spol. s.r.o.


Společnost CALYX, spol. s r. o. je soukromá česká firma. Od svého vzniku se zaměřujeme na služby spojené s návrhem, implementací a správou informačních technologií, a s jejich dalším rozvojem. Tyto služby jsou samozřejmě doplněny poradenstvím a prodejem kvalitního značkového hardware a software. Snahou společnosti je poskytovat komplexní služby v oblasti IT - kvalitně a ekonomicky. Tomuto cíli je podmíněna veškerá činnost společnosti. Snažíme se budovat se svými zákazníky trvalé vztahy založené na vzájemné důvěře. Chceme být spolehlivým a ekonomicky únosným partnerem všech, kteří se chtějí ve svém podnikání věnovat svému oboru a nezatěžovat se řešením problémů se správou IT.

Společnost CALYX, spol. s r. o. založili lidé, kteří spolu dříve pracovali ve firmě zabezpečující správu veškerých informačních technologií v organizačních jednotkách své „matky“ – velké obchodní společnosti, působící v České a Slovenské republice, v Polsku a na Ukrajině. Po ekonomickém kolapsu mateřské společnosti existovaly dvě cesty. Hledat zaměstnání u jiné společnosti a riskovat stejný osud – bez možnosti jej aktivně ovlivnit, nebo jít vlastní cestou a mít další vývoj ve svých rukou. Zakladatelé společnosti se rozhodli pro to druhé.

Společnost CALYX, spol. s r. o. byla založena 15. dubna 1999. Své služby začala poskytovat 1. června téhož roku. V první fázi své existence měla být ekonomicky postavena na projektech, spojených s přechodem informačních technologií na (z hlediska IT) magický rok 2000. Paradoxně – ani jeden z těchto projektů se neuskutečnil. Místo toho se začaly objevovat zakázky související s klasickou správou a rozvojem informačních technologií.

Společnost CALYX, spol. s r. o. se ani v počátcích své existence nepouštěla do jakýchkoliv projektů a zakázek jen proto, že by mohly být pro firmu ekonomickým přínosem. Nepouštěla se do chaotického prodeje skládaných, rádoby „značkových“ počítačů, neprovozovala internetové obchody s výpočetní technikou či jinou elektronikou, ani nenabízela tvorbu levných webových prezentací, reinstalace domácích počítačů, jejich opravy a podobné služby. Veškeré aktivity byly směřovány k vytvoření širokého portfolia zákazníků – partnerů, kterým budou na základě smluvního vztahu zabezpečovány veškeré služby z oblasti informačních technologií.

Společnost CALYX, spol. s r.o. se zařadila mezi společnosti, které mají své stabilní místo na přeplněném trhu informačních technologií. Kromě péče o smluvní zákazníky vypracováváme také jednorázové audity informačních technologií s následnou konsolidací IT, pokud se po provedení auditu jeví jako nutná a pokud o ni zákazník projeví zájem. Péče o naše smluvní zákazníky a s tím spojená snaha nabízet jim co nejkvalitnější technologie s nadstandardní podporou výrobce, nás přivedla k úzké spolupráci se společností DELL Computer. Nabízíme celé portfolio výrobků této společnosti, včetně servisní podpory s tím spojené. Další důležitou oblastí, která nabývá v současné době stále více na důležitosti, je oblast bezpečnostních SW. Naše společnost se stala v tomto segmentu certifikovaným partnerem předních SW společností specializujících se na vývoj bezpečnostího SW.

  • jsme česká soukromá společnost
  • na trhu od roku 1999
  • jsme tým špičkových specialistů, kteří se průběžně vzdělávájí a školí na nejnovější technologie
  • naše služby využívá více než 100 smluvních zákazníků
  • spravujeme přes 700 serverů, 5 000 PC a NB a nepřeberné množství síťových prvků a kancelářských periferií
  • partnerství s našimi klienty je dlouhodobé


Naši klienti

Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder