Zajistíme vám čas a klid na práci.
Postaráme se o vaše IT.

Virtualizace

Virtualizace v IT zamená provozování více softwarových aplikací na jednom hardwarovém podloží.

Díky tomu dochází k maximálnímu využití hardwarových zdrojů, zjednodušení administrace celého systému a v neposlední řadě k úspoře nákladů za energie a technologická vybavení serveroven. Virtuální stroje jsou snadno implementovatelné a umožňují na jednom hardwarovém prostředku běh několika izolovaných serverů, jejichž souběh by se na jedné instalaci OS vylučoval.

Naši klienti

Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder