Zajistíme vám čas a klid na práci.
Postaráme se o vaše IT.

Monitoring sítí

Služba monitoring sítě je určena pro všechny, kteří chtějí minimalizovat pravděpodobnost vzniku poruchy klíčových IT zařízení a služeb.

Když už přesto k nedostupnosti některých služeb nebo zařízení dojde, lze díky proaktivnímu monitoringu minimalizovat dobu diagnostiky a odstranění problému. Služby monitoringu a dohledového centra může využít kterákoliv organizace bez nutnosti nechat si naší společností provádět komplexní správu IT. Dohled je prováděn prostřednictvím specializovaného softwarového třívrstvého prostředku (SERVER - PROXY - AGENT), který je schopen předávat informace o stavu jakékoliv komponenty informačního systému. Monitoring i dohledové centrum můžete mít k dispozici i v režimu 24/7. Zákazníkovi, který nevyužívá ostatní naše sužby správy IT, jsme připraveni dodat výstupy monitorovacího systému k němu na stůl, a tím mu vytvořit vlastní profesionální dohledové centrum.

Naši klienti

Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder