Zajistíme vám čas a klid na práci.
Postaráme se o vaše IT.

Správa sítí

Přerůstá vám počítačová síť přes hlavu, a tak hledáte profesionální pomoc s její správou? Chcete snížit náklady za IT služby a zajistit efektivní chod počítačové sítě? Potýkáte se ve své firmě s nutností častých oprav sítí a vysokými výdaji za ně? Postrádáte kvalitní správu sítí pro Brno a okolí? Řešení je snadné! Svěřte své sítě profesionálům a máte po starostech. Nemusíte ani zaměstnávat vlastní správce sítí. Potřebné IT služby lze zajistit pomocí outsourcingu. Naše společnost Calyx se sídlem v Brně vám nabízí externí správu sítí na vysoké úrovni. Disponujeme zkušeným týmem IT odborníků, kteří vám poskytnou špičkové IT služby s nízkými náklady.

Chcete mít funkční a bezpečnou síť? Bez kvalitní správy sítě se neobejdete!

Funkční a bezpečná síť je pro chod jakékoliv veřejné i soukromé instituce stěžejní záležitostí. Případný kolaps počítačové sítě totiž vede k omezení provozuschopnosti společnosti. V podnikatelské sféře navíc dochází k přerušení výroby a omezení dodávky služeb i prodeje. Nemalý problém představuje i neoprávněný přístup do firemní sítě, krádež důležitých dat a jejich zneužití. Takové situace firmu značně poškozují, protože vedou k nemalým finančním ztrátám. Dokonce mohou ohrozit i další existenci samotné firmy. Jak takovým problémům předcházet? Kvalitní správa počítačové sítě zajistí její bezproblémový provoz i dostatečné zabezpečení.

Potřebujete funkční počítačové sítě s nižšími náklady na IT? Obraťte se na Calyx! Naše správa sítě v Brně vám to zajistí!

Jaké služby správa počítačové sítě zahrnuje?

Správa počítačové sítě spočívá v zajištění bezproblémového chodu sítě, její údržbě a zabezpečení. Zahrnuje celou řadu činností vzájemně se prolínajících se správou serverů. Zpravidla se jedná o výběr a instalaci vhodného síťového operačního systému, zabezpečení sítě pomocí firewallu, údržbu a servis uživatelských stanic či správu a údržbu jednotlivých aktivních i pasivních prvků sítě (např. switche, routery, kabely či Wi-Fi). Rovněž jde o technickou podporu uživatelům a další úkony. Konkrétní skladba služeb úzce souvisí s vašimi individuálními potřebami.

Naši klienti

Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder