Zajistíme vám čas a klid na práci.
Postaráme se o vaše IT.

Monitoring sítě

Proč nepořizovat vlastní monitorovací software a hardware?

  1. Náročnost výběru vhodného a kvalitního monitorovacího vybavení 
  2. Vysoké pořizovací náklady za monitorovací vybavení 
  3. Vysoké provozní náklady monitoringu sítí 
  4. Mzdy zaměstnanců zajišťujících dohled nad sítěmi 

K čemu využijete výsledky monitoringu sítě?

  1. Informace zjištěné při monitoringu napomohou zefektivnit správu vašich sítí.
  2. Výstupy monitorovacího systému využijete při zřizování vlastního dohledového centra.
  3. Získáte ucelený přehled o stavu určitého systému (např. o vytíženosti serverů či zdrojů).
  4. Zjistíte údaje o aktuálním stavu jednotlivých systémů i změnách jejich stavu v čase. Tyto informace potřebujete při hledání a plánování efektivnějších řešení při správě a provozu sítě.
  5. Analýza nestandardního chování v síti vám napomůže při odstraňování detekovaných problémů a při zvyšování bezpečnosti sítě. 

Náš tým odborníků pro vás zpracuje report monitoringu vaší sítě. Výstupy monitoringu dodáme až k vám na stůl! Spoléhejte na profesionály. Společnost CALYX Brno – IT služby na úrovni! 

Důležitost monitoringu sítě nepodceňujte!

Monitoring sítě bývá často podceňován. Je to však chyba, která se může stát firmě osudnou. Zvláštní pozornost by měly síťovému monitoringu věnovat především firmy, které potřebují střežit své knowhow před konkurencí. Monitoring sítě totiž nesouvisí pouze s bezchybným chodem IT infrastruktury podniku. Významnou roli hraje také při zajišťování bezpečnosti IT. Máte-li přehled  o stavu jednotlivých komponent informačního systému, tak snáze zamezíte napadení vaší sítě  tzv. hackery. Jde o kyberzločince pronikající do cizích softwarů a využívající získaných dat ve svůj prospěch.

Monitoring můžete řešit provozem vlastního dohledového centra provádějícího síťový monitoring. Avšak jde o nákladné řešení. Jak zajistit pro svou firmu výhodný monitoring sítě? Stačí využít externí IT službu zajišťující monitoring sítě. Externí IT služby jsou cenově dostupné všem.

Ve společnosti CALYX Brno vám nabízíme služby externího dohledového centra 24 hodin, 7 dní v týdnu.

Věnujte se svému businessu a své IT starosti nechte na nás!

Naši klienti

Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder